Ką turėtumėte žinoti mirus artimajam

Suteikiame visą reikalingą informaciją, kokiais žingsniais vadovautis, kai miršta artimas žmogus, nuo teisinių dokumentų iki laidotuvių organizavimo, siekdami padėti Jums šiame sunkiame gyvenimo etape.

Reikia profesionalios konsultacijos sunkiu momentu? Susisiekite!

Kur patogiau kreiptis?

Partizanų g. 19, Kaunas

Jei pageidaujate šarvoti: Šv. Antano Paduviečio bažnyčios, Palaimintojo Jurgio Matulaičio bažnyčios, Gerojo Ganytojo Parapijos, Ašigalio, Šilainių šarvojimo salėse,Partizanų g. salėse

Veiverių g. 101 (Aleksotas), Kaunas

Jei pageidaujate šarvoti: Aleksoto Šv. Kazimiero bažnyčios, Perlojos, Domeikavos Lietuvos kankinių bažnyčios, Babtų, Ringaudų (Tabariškių bendruomenės namų), Zapyškio ir kt. šarvojimo salėse

Naudinga informacija

Žmogui mirus namuose

Mirusiojo kūno liesti negalima, kol mirties nekonstatuos medikai arba (jei mirtis įvyko viešoje vietoje) policijos pareigūnai. Ištikus nelaimei informuokite laidojimo paslaugų įmonę, kuri pasirūpins laidojimo eiga, užsakys šarvojimo salę, kremavimą ar kitas Jūsų pageidaujamas paslaugas.

Mirusio gabenimo laikas

Namuose mirusio asmens kūnas į teritorinę lavoninę turėtų būti nugabentas per 2 valandas.

Kas moka už laikymą teritorinėje lavoninėje?

Už asmenų, turinčių gyvenamąją vietą, kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje moka giminės.

Mirties faktą konstatuoja

– greitosios medicinos pagalbos gydytojai (visą parą);

– gydytojas-teismo medicinos ekspertas (jei žmogus miršta viešoje vietoje, arba mirtis smurtinė).

Mirus viešoje vietoje

Viešoje vietoje mirusio asmens kūną, pagal policijos ar prokuratūros pareigūnų iškvietimą, gabena (visą parą, septynias dienas per savaitę bei švenčių dienomis) įmonė, kuri yra sudariusi sutartį su miesto ar rajono savivaldybės administracija dėl žmogaus palaikų gabenimo atlikti teismo medicinos tyrimus.

Mirę benamiai

Už mirusių benamių kūnų laikymą teritorinėje lavoninėje turi mokėti savivaldybė.

Medicininė pažyma

Medicininę mirties pažymą, liudijančią mirties faktą, išduoda pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikęs gydytojas (jam nesant – kitas gydytojas).

Mirus ligoninėje

Ligoninėje mirusio asmens kūnas negali būti laikomas joje ilgiau nei 4 paras (už tai moka teritorinės ligonių kasos). Jei didelė ligoninė turi savo patanatominį skyrių su šaldytuvais, kūną galima laikyti ir ilgiau. Vėliau kūnas turi būti perduotas teritorinei lavoninei.

Kur kreiptis mirus artimajam?

Dėl kūno šarvojimo vietos ir kitais su šarvojimu susijusiais klausimais, reikia kreiptis į laidojimo paslaugas teikiančią įmonę

Mūsų tikslas

Yra suteikti jums ramybę ir paramą per šį išbandymą. Mes atsižvelgiame į įvairias kultūrines ir religines tradicijas, teikdami skirtingas laidojimo galimybes. Taip pat siūlome modernias alternatyvas, įskaitant kremaciją ir ekologines laidotuves, atitinkančias šiuolaikinius poreikius.

Pasitikėkite mumis

Su mūsų laidojimo paslaugomis galite būti tikri, kad jūsų artimieji bus palaidoti su pagarba ir orumu. Pasitikėkite mumis per šį jautrų gyvenimo momentą. Susisiekite su mumis, kad sužinotumėte daugiau apie mūsų paslaugas ir kaip galime jums padėti.

Laidojimo pašalpa

Turint asmens mirties liudijimą, patvirtinantį mirtį, galima kreiptis dėl vienkartinės laidojimo pašalpos, kurios dydis = 8 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y. 440 eurų.

Laidojimo pašalpa skiriama mirus:

– Lietuvos Respublikos piliečiui, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuvos Respublikoje;

– Lietuvoje – užsieniečiui (užsienio valstybės pilietybę turinčiam asmeniui arba asmeniui be pilietybės, turinčiam leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

– Lietuvoje – asmeniui, įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikoje turinčiam pabėgėlio statusą;

– Lietuvoje – visų, aukščiau išvardintų asmenų, vaikui, kai gimsta negyvas (ne mažiau kaip 22 nėštumo savaičių kūdikis).

Teisė gauti laidojimo pašalpą atsiranda nuo asmens mirties dienos, kurios faktą registruoja: mieste – savivaldybės civilinės metrikacijos įstaiga, kaime – seniūnija (išskyrus savivaldybių centrų seniūnijas), užsienyje – Lietuvos Respublikos konsulinė įstaiga.

Laidojimo pašalpa išmokama mirusio asmens šeimos nariui arba kitam laidojančiam asmeniui.

Laidojantis asmuo dėl pašalpos gavimo turi kreiptis į savivaldybės (seniūnijos) socialinės paramos skyrių pagal mirusio asmens buvusią gyvenamąją vietą arba laidojančio asmens gyvenamąją vietą (ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo šios teisės atsiradimo dienos).

– laidojančio asmens prašymas (pildomas savivaldybėje, seniūnijoje arba šių įstaigų interneto svetainėse pateiktos el. prašymo formos);

– mirties liudijimas (originalas ir jo kopija), išskyrus atvejus, kai vaikas gimė negyvas;

– laidojančio asmens pasas (asmens tapatybės kortelė, užsienio piliečiui – leidimas nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje);

– jei Lietuvos Respublikos pilietis mirė užsienyje – užsienio valstybės atitinkamos įstaigos išduotas medicininis mirties liudijimas arba mirties liudijimas (išrašas iš mirčių registro), išverstas į lietuvių kalbą, ir mirusiojo pasas;

– juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įmonei ar socialinės globos įstaigai.

Laidojimo pašalpa mokama iš savivaldybės biudžeto ir turi būti išmokėta per ne vėliau kaip per 24 valandas po oficialaus kreipimosi.

Laidojantis asmuo, laiku neatsiėmęs pašalpos, turės teisę dar kartą teikti prašymą pašalpai gauti.

Laidojimo pašalpa nemokama, kai laidojama valstybės (savivaldybės) lėšomis.

Kaune laidojimo pašalpa mokama Nemuno g. 29 Socialinės paramos skyriuje.

Mirus pensininkui ar neįgaliajam reikia pagal gyvenamąją vietą kreiptis į SODROS skyrių dėl papildomos pašalpos skyrimo. (Kaune: Šv. Gertrūdos g. 4, Bajorų g. 16). Velionio artimiesiems pageidaujant,visus su išmokomis susijusius klausimus sutvarko laidojimo paslaugų įmonė (artimiesiems pateikiamos ataskaitos).

 
Kreipkitės į mus bet kuriuo paros metu!

Mūsų misija

01.

PADĖTI JUMS SKAUDŽIU METU

02.

LEISTI JUMS SUTAUPYTI

03.

SUTEIKTI NEMOKAMĄ SALĘ