Palaimintojo J. Matulaičio salė

Palaimintojo J. Matulaičio salę galite rasti adresu Žukausko gatvė 3b, Kauno mieste.

Skambinti